MVO

mvo

Verantwoord ondernemen is bij Bouwstoffen Unie voortdurend in ontwikkeling

We hebben maar één wereld en die willen we aan komende generaties zo gezond mogelijk doorgeven. Duurzaamheid is daarom doorgedrongen in alle geledingen van onze organisatie. Want duurzaamheid is geen ad hoc actie, maar vergt constante aandacht en ontwikkeling. Bij de bedrijfsvoering gaan wij daarom met respect om met de omgeving, omwonenden en medewerkers. De volgende aspecten staan centraal in ons beleid en in de samenwerking met partijen uit de keten.

Recycling en CO2-emissie
Onze bouwstoffen hebben een zeer lange levensduur en bijna alle geleverde producten zijn volledig recyclebaar. De CO2-footprint van Bouwstoffen Unie is berekend en bekend. Hier koppelen wij een maximaal energiebewust beleid aan. Ook brengen wij speciale bouwgrondstoffen op de Nederlandse markt die functioneel bijdragen aan een duurzamere leefomgeving en leiden tot reductie van CO2-emissie.

Ook logistiek duurzaam
Wij vervoeren zoveel mogelijk bouwgrondstoffen in bulk, dus per schip, zo dicht mogelijk naar de eindbestemming. Hierbij voorkomen we zoveel mogelijk leegvaren, houden wij de economische vaarsnelheid aan en werken wij met schone scheepsinstallaties. Autovrachten doen wij alleen als dit onvermijdelijk is.

Respect voor arbeidsregels
Bouwstoffen Unie en de producenten waarmee we samenwerken, respecteren nationale arbeidscondities, werken met geschoold personeel conform ARBO-regelgeving en verwerpen kinderarbeid.

Ook producenten en toeleveranciers duurzaam
Het merendeel van onze producenten en toeleveranciers van bouwgrondstoffen in Europa voert een actief beleid inzake duurzaamheid. Graag geven wij u de details.

Natuur in evenwicht
Voor de start en tijdens de hele looptijd van de exploitatie werken onze producten aan natuurontwikkeling. Dus houden zij structureel rekening met de flora, fauna en leefomgeving. Recultiveringsmaatregelen na exploitatie van een locatie zijn standaard. Door onder andere herplanting van bos, het creëren van zoetwaterbekkens en het streven naar grote biodiversiteit van het landschap blijft de natuur in evenwicht.

Verantwoorde exploitatie
Het gebruik van duurzame energie zoals zonnecollectoren, waterkracht vanuit rivieren en windenergie wegen onze producenten zorgvuldig af. Zij vermijden productie van laagwaardige producten uit waardevolle grondstoffen. Om te komen tot duurzame eindproducten maken zij zo veel als mogelijk is gebruik van de hoogst mogelijke kwaliteit van bouwgrondstoffen. Er blijft nagenoeg geen restafval over; alle producten vinden een zinvolle toepassing in Europa. De exploitaties van winbare bouwgrondstoffen voeren zij conform de geldende milieuregelgeving.

Altijd een gericht en grondig advies
Neemt u gerust contact op voor een overzicht van de verschillende soorten en de mogelijkheden om levering exact op uw wensen af te stemmen. Wij adviseren u graag gericht en grondig.