Grind

Grind is een sedimentgesteente. Dit is ontstaan uit afzettingen in rivieren. Meestal gewonnen in stroombeddingen van de Maas en de Rijn. De grindkiezels zijn afkomstig uit verafgelegen gebieden. Deze zijn in de loop der tijd door water of ijs afgerond. De fractie < 2 mm of < 4 mm noemen wij zand of kwartszand. Zand en grind is in Nederland op veel plaatsen te winnen. Het is doorgaans direct onder de aardlaag toegankelijk. Soms moet een dunne kleilaag verwijderd worden. Grind is het hoofdbestanddeel in alle soorten beton. Daarnaast past de GWW-sector en cultuurtechniek het veelvuldig toe. Ook deze producten van Bouwstoffen Unie zijn voorzien van CE-markering.

Bovenrijngrind

Bouwstoffen Unie levert vele soorten grind afkomstig van een groot aantal winplaatsen. Levering vindt plaats per schip, per as of via een depot. Het product doorloopt altijd een meervoudig wasproces. De gangbare graderingen die wij leveren zijn 2/8, 3/12, 4/16, 4/32, 8/16 en 16/32 mm. Ook grover, keien tot circa 300 mm, is leverbaar. Bovenrijngrind voorzien wij van de benodigde productcertificaten, KOMO en/of Besluit Bodemkwaliteit.

Maasgrind

Maasgrind vindt zijn weg per schip of vrachtwagen vanaf diverse winplaatsen in Zuidoost Nederland. Wij kunnen Maasgrind ook op basis van uw speciale eisen samenstellen, eventueel gemengd met steenslag of kwartszand.

Tuingrind/Tuinsplit

Door actuele trends in de tuinbestrating neemt de vraag naar tuingrind- en split sterk toe. Met het assortiment van Bouwstoffen Unie speelt u hier up-to-date op in. De keuze uit kleuren en maten is enorm.

Dakgrind

Dakgrind is ballastmateriaal om het afwaaien van platte daken te voorkomen. Dit grind kent een speciale samenstelling. Dit borgt dat de dakbedekking niet wordt beschadigd. Ook is daardoor regenwater onbelemmerd af te voeren. Levering is mogelijk per schip, per vrachtwagen of als zakgoed. Dakgrind voldoet aan de regelgeving op het gebied van dakbedekkingsmaterialen (NPR 6708).