Waterbouwstenen

Vanuit de diverse kalksteengroeves in Walloni√ę leveren we breuksteen en waterbouwstenen in diverse graderingen en gewichtsklassen. Natuursteenblokken van > 5.000 kg verwerken wij als blauwe hardsteen (pierre bleu) in zagerijen en steenhouwerijen.¬†Breuksteen is geschikt voor verschillende toepassingen. Bij Bouwstoffen Unie staat deze soort te boek als waterbouwstenen voor oeververdediging, dijkbouw en zeewering. Tevens leveren wij ook basalt afkomstig uit de Duitse Eifel met een soortelijk gewicht van min. 2.850 kg/m3 voor met name zeewering.