Zeker met Zand

De bouw past uiteenlopende soorten zand toe. Elk type kent een eigen samenstelling en productspecifieke en constructieve eigenschappen. In ons leveringsprogramma onderscheiden wij onder meer industriezand, ophoogzand en grindzand. Maar ook speciaal zand voor sportvelden en cementvloeren.

Gecertificeerd
Onze producten zijn gecertificeerd conform het Besluit Bodemkwaliteit en voorzien van CE-markering. Uw bestelling is naar wens leverbaar per schip of vrachtwagen.

Vloerenzand

Vloerenzand is een 0-4 mm zand geschikt voor de productie van zandcementvloeren. Voor een optimale verwerkbaarheid stellen wij hoge eisen aan de korrelopbouw en -vorm van het zand. Het is cruciaal dat er zo weinig mogelijk fijn materiaal (ondermaat) in het zand zit. Rivierzand biedt van nature deze eigenschap.

Industriezand

Industriezand is een verzamelnaam voor betonzand, metselzand, asfaltzand en zand voor de productie van kalkzandsteen. Het is leverbaar in diverse soorten en graderingen: van 0-1, 0-2 en 0-4 tot en met 0-8 mm. Als u dat wenst stellen wij industriezand klantspecifiek samen.

Ophoogzand

Ophoogzand is uitstekend inzetbaar voor onder andere ophogingen, aanvullingen en funderingen in de wegenbouw, de aanleg van bouwterreinen. Het is fijn en goed verdichtbaar zand. Uw winst? Een stabiele ondergrond voor het aanleggen van wegen of voor bouwprojecten. Bouwstoffen Unie levert ophoogzand zowel zoet als ontzilt (zeezand). Wat u ook kiest: we leveren gegarandeerd onder certificaat Besluit Bodemkwaliteit.

Sportveldenzand

Deze zandsoorten zijn zeer geschikt voor zowel gras- als kunstgrassportvelden en in paardenbakken. Deze zandsoort biedt door haar gedetailleerd omschreven samenstellingeisen een onderscheidende functie in de funderings- of toplaag. Ons aanbod sportveldenzand varieert van M3a-, M3b-, M3c-, M3d-, M3e- en M3f- tot en met M3g- en M3k-zand. En natuurlijk voldoen al deze zanden aan de strenge eisen van ISA-Sport/NOC-NSF.

Filterzand

Met filterzand kunt u vloeistoffen zuiveren. Het gaat om rivierzand dat een verdere bewerking heeft ondergaan. Aan dit zand stelt de markt eisen voor wat betreft de korrelopbouw en korrelvorm. U vindt het terug in onder andere zuiveringsinstallaties, zwembaden en drinkwaterleidingen.

Grindzand

Grindzand is een mengsel van grof zand en fijn grind. Wij houden hier een extreem nauwkeurige mengverhouding aan voor een optimale mengselsamenstelling. Speciaal geschikt voor de productie van beton. Men hoeft alleen water en cement toe te voegen.