sectoren

Sectoren

Bouwstoffen Unie is in diverse sectoren specialistisch actief. Graag stippen wij deze kort voor u aan.

Wegenbouw
Snelle levering van precies die bouwstoffen die de Nederlandse wegenbouw haar uitstekende reputatie verschaft. Zoals lava, bims en flugsand. Ideaal voor aanvullingen en ophogingen in zettingsgevoelige gebieden. Levering doen wij veelal uit voorraad.

Waterbouw
Vanuit de diverse kalksteengroeves in Wallonië leveren we breuksteen en waterbouwstenen in diverse graderingen en gewichtsklassen. Natuursteenblokken van > 5.000 kg verwerken wij als blauwe hardsteen (pierre bleu) in zagerijen en steenhouwerijen. Breuksteen is geschikt voor verschillende toepassingen. Bij Bouwstoffen Unie staat deze soort te boek als waterbouwstenen voor oeververdediging, dijkbouw en zeewering.

Ook leveren wij basalt met een soortelijk gewicht van min. 2.850 kg/m³ voor met name zeewering. Afkomstig uit de Eifel Duitsland.

Spoorwegbouw of Rail infra
Bouwstoffen Unie is leverancier van hoogwaardig spoorwegballast. Dit voldoet aan de actuele eisen die de moderne spoorbouw stelt. Deze bouwstof is toepasbaar in de onder- en bovenbouw van het ballastbed. Daarnaast wordt een padmateriaal in de afmetingen 0/8 mm geproduceerd. Deze variant is uitstekend toepasbaar voor de paden naast het spoor.

Betonindustrie
Voor de betonindustrie staat Bouwstoffen Unie te boek als alerte, praktische en professionele importeur en toeleverancier van minerale bouwgrondstoffen. Wij bieden een compleet en zeer breed en diep productassortiment. Van nicheproducten zoals kleurmineralen en lichtgewicht toeslagmaterialen, tot en met zand, grind, kalksteen en steenslag in bulk.

Woningbouw
Woningbouw kan niet zonder bouwstoffen. Voor de bouwsector opereert Bouwstoffen Unie als slagvaardige, professionele importeur en toeleverancier van minerale bouwgrondstoffen.

Park- en landschapsinrichting
Nederland heeft een naam op te houden als het gaat om functionele en toch ook altijd fraaie landschapsinrichting. Onze experts weten welke bouwstoffen hierin in de praktijk waarmaken wat in planvorming is bedacht.

Sport en recreatie
Faciliteiten voor sport en recreatie stellen speciale en hoge eisen aan de gebruikte bouwstoffen. Bouwstoffen Unie reikt u deze kennis graag adviserend aan. Zo leveren wij sportveldenzand, M3C – M3D alsmede lava in de verschillende graderingen. Alles volgens de ISA-sport / NOC-NSF normen. Deze grondstoffen zijn zeer geschikt voor zowel gras- als kunstgrassportvelden en in paardenbakken.