Filterzand

Filterzand is een speciaal gesorteerd soort natuurlijk zand. Het is uitermate geschikt voor infiltratie en waterdoorvoer in de geotechniek, zoals bij boringen naar aardwarmte, langs boorpijpen in de geotechniek.

Dit komt door de specifieke korrelsamenstelling, waardoor filterzand een zuiverende werking heeft bij doorstroming van vuil water. Daarnaast heeft filterzand een blijvend drainerende werking voor snelle afvoer van schoon en vuil water. Filter- en drainagezand is schoon en stofvrij.

assortiment

Filterzand is leverbaar in bulk, los gestort, in big bags en zakgoed van 25 kg.

Voor filtertoepassingen wordt vaak de fijne sortering 0/1 mm of 1/2 mm gehanteerd.
Voor drainage kan de grovere sortering zand worden gebruikt, 1/3 mm of  0/4 mm.

MARKTEN

Bij boringen naar aardwarmte en infiltratie. In combinatie met filtergrind vormt het een waterzuiverend pakket.

In de park- en landschapinrichting bij vijvers, oevers, wadi’s, etc.

Filterzand wordt in de wegenbouw met name onder waterdoorlatende bestrating toegepast.

specifieke kenmerken

  • Het kan goed verpompt en geblazen worden

  • Filterzand blijft drainerend vanwege de open van structuur

  • Filterzand heeft zuiverende werking bij doorstroming van vuil water

DOWNLOADS

Technische specificaties en prestaties op aanvraag verkrijgbaar.