Secundaire bouwgrondstoffen

Secundaire bouwgrondstoffen zijn niet meer weg te denken als bouwgrondstof. In ons uiteenlopende productassortiment zit betongranulaat, poederkoolvliegas, biokoolvliegas, E-Bodemas, slakken en schuimglas.

Onze secundaire bouwgrondstoffen worden voor verschillende toepassingen gebruikt, variërend van beton en bestrating tot funderingen, sportvelden en voor infiltratie en waterdoorvoer in de geotechniek. Het secundaire bouwgrondstoffen assortiment van Bouwstoffen Unie is voorzien van de nodige certificaten en CE-markering.

betonGranulaat

Betongranulaat is afkomstig van recycle bedrijven die betonpuin breken en zeven. Vanuit geselecteerd schoon betonpuin wordt, via verschillende processen, granulaat geproduceerd. Deze granulaat is wederom geschikt voor toepassing in beton en als funderingsmateriaal in de wegenbouw. Betongranulaat kan in gewassen en ongewassen kwaliteit geleverd worden.

Poederkoolvliegas

Poederkoolvliegas komt vrij bij de productie van stroom uit kolengestookte elektriciteitscentrales. Dit poedervormig materiaal, licht-tot donkergijs van kleur, is bolvormig en glasachtig. Door de specifieke chemische samenstelling heeft poederkoolvliegas puzzolane eigenschappen.

Vanwege de positieve eigenschappen van poederkoolvliegas wordt het sinds jaar en dag gebruikt als grondstof voor beton en cement.

Biokoolvliegas

Biokoolvliegas® is een relatief nieuw type vliegas dat vrijkomt bij de verbranding van biomassa in een elektriciteitscentrale. Uit duurzaamheidsoverwegingen wordt tegenwoordig gekeken naar een alternatief voor steenkolen, voor de productie van stroom van een elektriciteitscentrale. Hiervoor is biomassa het alternatief. Door de inzet van biomassa ontstaat een vliegas die we als Biokoolvliegas® in de markt zetten.

Biokoolvliegas® heeft specifieke eigenschappen waardoor het breed inzetbaar is.

e-Bodemas

E-Bodemas is het restproduct na verbranding van poederkool al dan niet samen met biomassa in een elektriciteitscentrale. Het zijn grove poreuze korrels, grillig van vorm, scherpkantig en hoekig; het is inert en bevat geen schadelijke bestanddelen. E-Bodemas kan daardoor vrij toegepast worden als niet-vormgegeven bouwstof en is o.a. te verwerken in beton, wegenbouw, sportveldenbouw en tuinbouw.

Staalslak

Slakken

Staalslakken is één van onze secundaire bouwgrondstoffen in ons assortiment. Deze slakken komen vrij als nevenproduct bij de bereiding van hoogwaardig staal. Deze bouwgrondstof kan volledig circulair opnieuw in bouwproducten worden toegepast. Het is van een veel betere kwaliteit dan bijvoorbeeld LD- slakken.

schuimglas

Schuimglas, of glasschuim, zijn grove korrels die ontstaan bij het smelten en expanderen van schoon gerecycled glas. Dit glasgranulaat wordt gemalen tot een fijn poeder en met lucht opgeschuimd. Hierdoor expandeert het tot een poreuze koek (slak). Het eindresultaat zijn grove poreuze korrels, die gebroken en gesorteerd kunnen worden. Deze lichtgewicht korrels worden toegepast in beton; in de wegenbouw als lichtgewicht zandvervanger voor ophogingen in slappe bodems; en voor thermische isolatie en geluidsisolatie.