Biokoolvliegas

Biokoolvliegas® zijn de zeer fijne asdeeltjes die vrijkomen bij de verbranding van biomassa, al dan niet met een deel steenkool, in een elektriciteitscentrale.

Voor het opwekken van elektriciteit wordt biomassa, met eventueel een deel steenkool, gemengd en gemalen tot poeder, dat zo volledig mogelijk wordt verbrand. De asdeeltjes vliegen met de rookgassen mee het rookgaskanaal in. Daar koelt de vliegas langzaam af tot glasachtige bolletjes. Het ontstane product is een zeer fijn, grijs/bruin-achtig poeder. Dit noemen wij biokoolvliegas®.

Door de specifieke chemische samenstelling en de fijnheid heeft het eigenschappen die goed passen in een betonmengsel en de verharding daarvan. Het is dus een duurzame toepassing van een restproduct.

KENMERKEN

  • Biokoolvliegas® verbetert de verwerkbaarheid van beton
  • Door de fijnheid worden de poriën in beton kleiner, waardoor het beter bestand is tegen indringing van vocht
  • Biokoolvliegas® is een secundair product uit biomassa en zeer hoogwaardige, duurzame vulstof
  • Biokoolvliegas® voldoet aan de Europese norm EN 12620, de Europese norm voor toeslagmaterialen voor beton
  • Biokoolvliegas® is zeer geschikt als duurzame vulstof in bindmiddelen op maat
  • De korrelgrootte is veelal < 0,063 mm

MARKTEN

Biokoolvliegas® wordt als duurzame vulstof toegevoegd aan mortels, bindmiddelen op maat en betonproducten.

belangrijkste kenmerken

  • Door de fijnheid worden de poriën in beton kleiner, waardoor het beter bestand is tegen indringing

  • Biokoolvliegas® voldoet aan de Europese norm EN 12620, de Europese norm voor toeslagmaterialen voor beton

  • Biokoolvliegas® is zeer geschikt als duurzame vulstof in bindmiddelen op maat

DOWNLOADS

Technische specificaties en prestaties op aanvraag verkrijgbaar.