Zand

Zand is er in verschillende soorten en maten. Elk type zand heeft een eigen samenstelling, productspecifieke en constructieve eigenschappen. In ons uiteenlopende productassortiment zit betonzand, brekerzand, sportveldenzand, filterzand en ophoogzand.

Onze zandsoorten worden voor verschillende toepassingen gebruikt, variërend van beton en bestrating tot funderingen, sportvelden en voor infiltratie en waterdoorvoer in de geotechniek.

Het zand assortiment van Bouwstoffen Unie is voorzien van de nodige certificaten en CE-markering.

betonzand

Betonzand is veelal een hoogwaardig natuurlijk rivierzand, uit de Rijn en de Maas. Rivierzand is optimaal geschikt om in beton te verwerken, omdat het goed gewassen is; prima hecht aan cement en tot hoge betonsterkte leidt. Rivierzand is een sedimentgesteente. Fijne soorten betonzand zoals 0/1 mm en 0/2 mm worden metselzand of voegzand genoemd.

Brekerzand

Brekerzand wordt vooral gebruikt in asfaltmengsels vanwege de hoekige korrelvorm. Daarnaast kan brekerzand toegepast worden als straatzand onder bestrating en om in te voegen.

Brekerzand is gebroken grind of natuursteen vanuit een steenbrekerij. Ook zand afkomstig van een puinbreker kan brekerzand genoemd worden. Brekerzand van grind uit de Rijn en de Maas zijn het meest gangbaar, omdat dat goed gewassen is.

Sportveldenzand

Sportvelden zand is een natuurzand en zeer geschikt voor gras- en kunstgras sportvelden en in paardenbakken. Dit goed gewassen sportveldenzand biedt een zeer stabiele sporttechnische laag in de funderings- of toplaag. Daarnaast biedt het goede drainerende eigenschappen, waardoor snel water afgevoerd wordt.

Filterzand

Filterzand is een speciaal gesorteerd soort natuurlijk zand. Het is uitermate geschikt voor infiltratie en waterdoorvoer in de geotechniek, zoals bij boringen naar aardwarmte, langs boorpijpen in de geotechniek. Dit komt door de specifieke korrelsamenstelling, waardoor filterzand een zuiverende werking heeft bij doorstroming van vuil water. Daarnaast heeft filterzand een blijvend drainerende werking voor snelle afvoer van schoon en vuil water. Filterzand is schoon en stofvrij.

Ophoogzand

Ophoogzand is uitstekend geschikt voor ophogingen, aanvullingen en funderingen in de wegenbouw en de aanleg van bouwterreinen. Het zorgt voor een stabiele ondergrond. Ophoogzand wordt ook wel drainzand, vulzand of klapzand genoemd.