Lava

Lava is een poreus en daarom absorberend en drainerend materiaal, dat o.a. in het Eifelgebergte in Duitsland wordt gewonnen. Het geeft een goede haakweerstand en soortelijk gewicht.

Lava is een lichtgewicht toeslagmateriaal, is vorstbestendig, waterbergend en waterdoorlatend. Lava kent veel toepassingsmogelijkheden. Het is geschikt als fundering laag in zettingsgevoelige gebieden, maar ook voor bijvoorbeeld sportvelden, waarbij een drainerende werking nodig is. Daarnaast vindt Lava zijn weg als lichtgewicht toeslagmateriaal in betonwaren en de baksteenindustrie. En als filtermateriaal in waterzuiveringsinstallaties. Brokken lava fungeren als geluid reducerend materiaal in geluidsschermen en als decoratie in (schans-)korven

assortiment

De gebroken korrelgrootte is sterk afhankelijk voor de toepassing. Zo worden de kleine afmetingen vooral als funderingsmateriaal gebruikt. De grote afmetingen worden vooral als licht ophoogmateriaal gebruikt.

Wij kunnen veel afmetingen leveren, o.a. 0-16 mm, 1-4 mm, 2-8 mm, 8-16 mm, 4-32 mm, 16-32 mm en 60-120 mm of combinaties daarvan.

MARKTEN

Lava wordt in veel verschillende markten ingezet:

  • Als funderingslaag in zettingsgevoelige gebieden
  • Als funderingslaag, waarbij een drainerende werking wordt gevraagd, zoals bij sportvelden
  • Als lichtgewicht toeslagmateriaal in betonwaren en de baksteenindustrie
  • Als filtermateriaal in waterzuiveringsinstallaties
  • Brokken lava fungeren ook als geluid reducerend materiaal in geluidsschermen en als decoratie in (schans-)korven

specifieke kenmerken

  • Lichtgewicht

  • Grote waterberging

  • Waterdoorlatend / Drainerend