Grind

De grindsoorten die Bouwstoffen Unie levert worden veelal in beton producten verwerkt. Een aantal grindsoorten worden ook in de wegenbouw, woningbouw, recreatie, park- en landschapinrichting en geotechniek gebruikt.

Grind is een sedimentgesteente. In de rivier de Rijn is het via gletsjers afgezet vanuit de Alpen. De korrels zijn in de loop van de tijd door het water en het ijs afgerond.

De grindsoorten die Bouwstoffen Unie levert zijn veelal afkomstig uit zuidelijk Duitsland, van de Bovenrijn. Wij leveren ook grindsoorten die in de stroombeddingen van de Rijn en de Maas gewonnen worden.

Deze producten van Bouwstoffen Unie zijn voorzien van CE-markering.

Grind voor beton

Grind voor beton is veelal riviergrind uit de Rijn en de Maas. Het ronde grind is optimaal geschikt om in beton te verwerken, omdat het goed gewassen is; het prima hecht aan cement en tot een hoge betonsterkte leidt. De binding (hechting) aan cement en hulpstoffen is van nature optimaal.

Tuingrind

Tuingrind is zeer geschikt voor de aanleg van paden, omdat tuingrind altijd loskorrelig blijft en daardoor drainerend. Daarnaast is tuingrind schoongewassen en stof vrij. Het behoudt haar natuurlijke kleur nuances, waardoor het veel toegepast wordt in tuinen, rondom vijvers en oevers.

Dakgrind

Dakgrind is optimaal geschikt als ballast op platte daken. Dakgrind is rond, schoon gewassen en stof vrij. Door de speciale samenstelling is dakgrind UV-werend en blijvend drainerend voor snelle afvoer van hemelwater. Daarnaast is dit ronde grind goed beloopbaar, zonder lekkageschade aan dakbitumen.

Drainagegrind/ Filtergrind

Drainage- en filtergrind is uitermate geschikt voor infiltratie en waterdoorvoer in de geotechniek, zoals bij boringen naar aardwarmte en langs boorpijpen in de geotechniek. Dit grind is rond, schoon en stofvrij. Drainage- en filtergrind is blijvend drainerend voor een snelle afvoer van schoon en vuil water.

spligri

Spligri is een mengsel van ronde en gebroken Bovenrijn grind voor beton. Spligri is optimaal geschikt om in beton te verwerken, omdat het goed gewassen is. Het hecht prima aan cement en leidt tot hoge betonsterkte. De binding (hechting) aan cement en hulpstoffen is van nature optimaal.