Lichtgewicht bouwstoffen

Het assortiment Lichtgewicht bouwstoffen bestaat uit vulkanische en niet-vulkanische lichtgewicht bouwstoffen. De lichtgewicht vulkanische bouwstoffen worden vooral toegepast als ophoogmateriaal in civiele werken. Maar ook in lichtgewicht beton en substraat. Het gaat om materialen met een lage volumieke massa. Dit maakt deze uitermate geschikt als ophoog- of aanvulmateriaal in zettingsgevoelige gebieden.

Bouwstoffen Unie levert verschillende types Bims: Yali®, Hekla® en Wash®. Daarnaast ook Lava en Flugsand.

Ook secundaire lichtgewicht ophoogmaterialen, die niet vulkanisch zijn, behoren tot ons assortiment, namelijk E-Bodemas en Schuimglas.

Yalibims

YALI® is een licht gewicht puimsteen afkomstig van het Griekse eiland Gyali. Dit eiland bergt circa 100 miljoen m3 reserves aan bims van de hoogste kwaliteit. Het vulkanische gesteente onderscheidt zich door een zeer constante kwaliteit met een laag soortelijk gewicht, los gestort droog vanaf 600 kg/m3, ruwe structuur met hoge inwendige wrijvingshoek en unieke water- en luchtverdeling. Deze YALI® is specifiek te gebruiken voor o.a. licht ophogingen in wegenbouw projecten, lichtgewicht beton, in substraat, voor daktuinen en in de tuinbouw.

Lava

Lava is een poreus en daarom absorberend en drainerend materiaal, dat o.a. in het Eifelgebergte in Duitsland wordt gewonnen. Het geeft een goede haakweerstand en soortelijk gewicht. Lava is geschikt als funderingslaag in zettingsgevoelige gebieden. Ook geschikt als funderingslaag, waarbij een drainerende werking wordt gevraagd, zoals bij sportvelden. Daarnaast vindt lava zijn weg als lichtgewicht toeslagmateriaal in betonwaren en de baksteenindustrie. Tevens wordt het als filtermateriaal in waterzuiveringsinstallaties toegepast. Brokken lava fungeren als geluid reducerend materiaal in geluidsschermen en als decoratie in (schans-)korven.

bims

Bims wordt gewonnen in het Duitse Eifelgebergte. Het materiaal heeft een goede haakweerstand en is poreus en daarom absorberend en drainerend. Korrethbims® wordt toegepast als lichte funderingslaag in zettingsgevoelige gebieden en als vochtabsorberend materiaal in kruipruimtes.

Flugsand

Flugsand bestaat uit poreus fijnkorrelig materiaal van vulkanische oorsprong. Flugsand kent een lage dichtheid, daardoor wordt het ongebonden toegepast in de wegenbouw. Flugsand is ook ideaal voor aanvullingen en ophogingen in gebieden waar gemakkelijk verzakkingen optreden.

E-bodemas

E-Bodemas is het restproduct na verbranding van poederkool, al dan niet samen met biomassa in een elektriciteitscentrale. Het zijn grove poreuze korrels, grillig van vorm, scherpkantig en hoekig; het is inert en bevat geen schadelijke bestanddelen. E-Bodemas kan daardoor vrij toegepast worden als niet-vormgegeven bouwstof en is o.a. te verwerken in beton, wegenbouw, sportveldenbouw en tuinbouw.

Schuimglas

Schuimglas, of glasschuim, zijn grove korrels die ontstaan bij het smelten en expanderen van schoon gerecycled glas. Dit glasgranulaat wordt gemalen tot een fijn poeder en met lucht opgeschuimd. Hierdoor expandeert het tot een poreuze koek (slak). Het eindresultaat zijn grove poreuze korrels, die gebroken en gesorteerd kunnen worden. Deze lichtgewicht korrels worden toegepast in beton; in de wegenbouw als lichtgewicht zandvervanger voor ophogingen in slappe bodems; en voor thermische isolatie en geluidsisolatie.