E-bodemas

E- bodemas is het bijproduct na verbranding van poederkool, al dan niet samen met biomassa in een kolengestookte elektriciteitscentrale.

Voor het opwekken van elektriciteit wordt biomassa en steenkool gemengd en gemalen tot poederkool dat zo volledig mogelijk wordt verbrand. De onbrandbare deeltjes zijn feitelijk een soort grove zandkorrels en vallen onder in de asla van de ketel.

Na het verbrandingsproces koelt de E-bodemas af, wat resteert zijn poreuze korrels, grillig van vorm, scherpkantig en hoekig.

E-bodemas is inert en bevat geen schadelijke bestanddelen. Het kan vrij toegepast worden als niet- vormgegeven bouwstof en is te verwerken in beton, de wegenbouw, de sportveldenbouw en tuinbouw.

kenmerken

 

 • Lage dichtheid, dus verlaagd het gewicht van beton
 • Zeer poreus, dus sterk waterdoorlatend
 • Secundaire grondstof, daardoor zeer duurzaam
 • Veel holle ruimtes waardoor een substraatmengsel luchtig blijft
 • Diverse kwaliteiten waaronder die voldoen aan o.a. EN 13055-1 of EN 13055-2
 • Kan met NL-BSB certificaat geleverd worden
 • In te zetten als lichtgewicht ophoogmateriaal

MARKTEN

E-bodemas kan in verschillende markten worden toegepast:

 • Door de porositeit kan E-bodemas nuttig worden verwerkt in (licht gewicht) beton
 • Als lichtgewicht funderingsmateriaal in de wegenbouw en onder waterdoorlatende bestrating
 • Door de grillige korrelvorm is het stabiel en goed waterdoorlatend waardoor het veel wordt toegepast bij de aanleg sportvelden
 • E-bodemas is ook zeer geschikt voor de tuinbouw. Vanwege de holle ruimtes wordt water en lucht vastgehouden, waardoor de functies van substraat en potgrond verbeterd worden ten behoeve van plantengroei.

belangrijkste kenmerken

 • Zeer poreus, dus sterk waterdoorlatend

 • Secundaire grondstof, daardoor zeer duurzaam

 • In te zetten als lichtgewicht ophoogmateriaal

DOWNLOADS

Technische specificaties en prestaties op aanvraag verkrijgbaar.