Nederlandse steenslag

Nederlandse steenslag is een gebroken Maasgrind. Het is een meervoudig gebroken steenslag van grindkeien uit het Maas-stroomgebied. Nederlandse steenslag is schoon gewassen en hoekig. Het stofvrije product is prima geschikt voor toepassing in asfaltmengsels, omdat dat goed hecht aan bitumen. Verschillende soorten duurzame asfaltmengsels kunnen hiermee geproduceerd worden.

Een levensduur van asfaltwegen met harde gebroken grind van meer dan 40 jaar, is geen uitzondering.

Ook in betonverhardingen en betratingsproducten is deze steenslag een prima toeslagmateriaal. Voor het afstrooien op slijtlagen is het essentieel dat deze goed gewassen split gebruikt wordt.

Nederlandse steenslag is 100% circulair. Efficiënte levering per schip over korte afstanden tot de bron leidt tot zeer laag milieuprofiel en MKI-waarde.

assortiment

Allerlei sorteringen zijn leverbaar, van brekerzand tot 22 mm.
Met dit harde gesteente kunnen alle kwaliteitsklasse van asfalt geproduceerd worden.

MARKTEN

Nederlandse Steenslag wordt volop toegepast in asfalt. Ook in allerlei beton, zoals straatstenen, is deze gebroken grind een optimaal product.

specifieke kenmerken

  • Harde ruwe korrelvorm, met weinig platte stukken en hoge stroefheid

  • Omdat het stofvrijs is, is het favoriet bij elke asfaltcentrale

  • De lichte kleur leidt tot hogere verkeersveiligheid

DOWNLOADS

Technische specificaties en prestaties op aanvraag verkrijgbaar.