Staalslak 2_5mm

Slakken

Staalslakken zijn één van onze secundaire bouwgrondstoffen in ons assortiment. Deze slakken komen vrij als nevenproduct bij de bereiding van hoogwaardig staal. Het is dus een secundaire bouwgrondstof en kan volledig circulair opnieuw in bouwproducten worden toegepast. Staalslakken zijn van een veel betere kwaliteit dan bijv. LD-slakken.

Staalslak is zeer hard. Het heeft een hoge verbrijzelingsweerstand, zodat een stabiel steenskelet opgebouwd kan worden voor een zware verkeerslast in de wegenbouw.

Naast dat slakken een secundaire bouwgrondstof is en een lage MKI-waarde heeft, zijn slakken ook een circulaire bouwgrondstof en daarmee gunstig voor de EMVI-score.

assortiment

 • het biedt goede stroefheid, want de PSV-waarde is hoog, ca. 56 à 57
 • weinig aanhangend stof
 • dichtheid > 3200 kg/m3, dus geschikt voor zwaar beton
 • hoge dichtheid en lage soortelijke warmte, dus kan snel opgewarmd worden
 • blijft langer warm, dus kan langere tijd verwerkt worden (hogere plasticiteit). Dat is gunstig voor lage temperatuur asfalt.
 • korrelvorm is grillig en hoekig, dus hoog % holle ruimte
 • hoge geluidsabsorptie van een asfaltdeklaag mogelijk
 • goede scores in diverse projecten, ook aangetoond in pilots van de Provincie Gelderland
 • secundaire bouwstof, dus lage MKI; alleen het transport kost energie
 • circulaire bouwstof, dus gunstig voor EMVI- score

MARKTEN

Staalslakken zijn zeer geschikt voor toepassing in de asfalt- en wegenbouw en in (zwaar-) beton

specifieke kenmerken

 • Secundaire en circulaire bouwgrondstof

 • Hoge stroefheid van een asfaltdeklaag mogelijk

 • Dichtheid > 3200 kg/m3, dus geschikt voor zwaar beton

DOWNLOADS

Technische specificaties en prestaties op aanvraag verkrijgbaar.