Duurzaam ondernemen is verantwoord ondernemen bij Bouwstoffen Unie

Producten van Bouwstoffen Unie

Wij hebben maar één wereld en die willen we aan komende generaties zo gezond mogelijk doorgeven. Wij houden hier rekening mee bij alle beslissingen die we nemen en handelingen die we doen.

Duurzaam ondernemen is verantwoord ondernemen bij Bouwstoffen Unie

Wij hebben maar één wereld en die willen we aan komende generaties zo gezond mogelijk doorgeven. Wij houden hier rekening mee bij alle beslissingen die we nemen en handelingen die we doen. Want duurzaamheid is geen ad hoc actie, maar vergt constante aandacht en ontwikkeling. Samen met onze producenten, medewerkers en andere partijen in de keten willen wij de positieve gevolgen voor mens, maatschappij en milieu vergroten door onze grondstoffen zo duurzaam mogelijk te verkrijgen en de voetafdruk te verkleinen. Wij streven naar 100% circulariteit van onze bouwgrondstoffen. Daarmee bewaken we het welzijn van de mens en de natuur.

Natuur in evenwicht

Voor de start en tijdens de hele looptijd van de exploitatie werken onze producenten aan natuurontwikkeling. Zij houden structureel rekening met de flora, fauna en leefomgeving. Recultiveringsmaatregelen na de exploitatie van een locatie zijn standaard. Door onder andere herplanting van bos, het creëren van zoetwaterbekkens en het streven naar grote biodiversiteit van het landschap blijft de natuur in evenwicht.

Verantwoorde exploitatie

Het gebruik van duurzame energie zoals zonnecollectoren, waterkracht vanuit rivieren en windenergie wegen onze producenten zorgvuldig af. Zij vermijden productie van laagwaardige producten uit waardevolle grondstoffen. Om te komen tot duurzame eindproducten maken zij zoveel als mogelijk is gebruik van de hoogst mogelijke kwaliteit van bouwgrondstoffen. Er blijft nagenoeg geen restafval over. Alle producten vinden een zinvolle toepassing in Europa. De exploitaties van winbare bouwgrondstoffen voeren zij conform de geldende milieuregelgeving uit.

Ook logistiek duurzaam

Wij vervoeren zoveel mogelijk bouwgrondstoffen in bulk, dus per schip, zo dicht mogelijk naar de eindbestemming. Hierbij voorkomen we zoveel mogelijk leegvaren, houden wij de economische vaarsnelheid aan en werken wij met schone scheepsinstallaties. Autovrachten doen wij alleen als dit onvermijdelijk is.

Recycling en CO2-emissie

Onze bouwgrondstoffen hebben een zeer lange levensduur en bijna alle geleverde producten zijn volledig recyclebaar. De CO2-footprint van Bouwstoffen Unie is berekend en bekend. Hier koppelen wij een maximaal energiebewust beleid aan. Ook brengen wij speciale bouwgrondstoffen op de Nederlandse markt, die functioneel bijdragen aan een duurzamere leefomgeving en leiden tot reductie van CO2-emissie.

KOMO-productcertificaten

Bouwstoffen Unie zet alles op alles om de hoogste kwaliteit te kunnen leveren conform de kwaliteitseisen die gesteld worden en met de juiste certificaten.

Het gros van de toeslagmaterialen zijn KOMO-product gecertificeerd. Hiermee bevestigen en garanderen wij een hoge mate van betrouwbaarheid en constantheid van onze productkwaliteit. De KOMO-productcertificaten vind je terug bij de verschillende producten.

mki-waarde

De zeer lage milieu-impact van het merendeel van onze bouwgrondstoffen kunnen wij aantonen door middel van Lyfe Cycle Analyses en de Environmental Product Declarations. Deze leiden tot de Milieu-Kosten-Indicator, oftewel de MKI-waarde.

De milieukostenindicator (MKI) vat alle milieu-effecten samen in één score en wordt uitgedrukt in euro’s. Het weegt alle relevante milieu-effecten, die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product en telt deze op tot één enkele score. Het biedt een eenduidige uitkomst, die ons en onze klanten helpen om tot duurzame, circulaire oplossingen te komen.

Wij kunnen de MKI-waarde van het product zelf berekenen, maar ook van het transportgedeelte per groot en efficiënt Rijnschip.

vragen en advies

Heb je vragen over hoe wij duurzaam ondernemen? Neem dan contact met ons op!